Is uw stad binnenkort ook een smart city? Als het van ons afhangt wel!
Votre ville sera-t-elle bientôt aussi une ville intelligente? Oui, si cela dépend de nous!

Your information be geo-located and displayed in real time

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent euismod quis ipsum vel sodales. Maecenas bibendum tellus in aliquet molestie. Integer augue massa, feugiat ac quam sed, iaculis accumsan justo.

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

In België en Nederland bieden we u onze oplossing aan!
Nous vous proposons notre solution en Belgique et aux Pays-Bas!

De wereld evolueert nog net ies vlugger dan het de voorbije jaren al deed. Maar wees gerust... we zijn er helemaal klaar voor, we zijn future proof!

Le monde évolue un peu plus vite que ces dernières années. Mais rassurez-vous ... nous sommes prêts, nous sommes future proof!

Be Smart in your city

iArrow is uw exclusieve partner voor alle oplossingen voor wayfinding in verkeersvrije en verkeersluwe stedelijke gebieden. Ook voor beurshallen, campussen, tijdelijke events kunnen we oplossingen bieden.


De stad leefbaar houden voor de inwoners, dat is de uitdaging van ‘smart cities’. Een smart city gaat over informatie en communicatie, gemedieerd door ICT (informatie- en communicatietechnologie) en ingebed in de context van de stad. (uit 'Smart Cities' - P. Ballon)


In zowel België als Nederland effenen wij samen met u het pad om van uw omgeving "a smart zone" te maken. Uw weg vinden was nooit zo interactief, zo flexibel en nooit zo eenvoudig.

Alle stedelijke informatie (culturele info, toeristische info, praktische info, …) wordt getoond met aanduiding van afstand en tijd om er naartoe te gaan.

Dank zij de koppeling aan widgets kunnen we bovendien in realtime alle info laten passeren die u wil laten zien: hoeveel plaatsen zijn er op dit moment nog voor dat optreden? Hoeveel fietsen beschikbaar bij de verschillende punten in de stad? We maken samen met u de stad waar u wenst in te wonen.

En geloof ons, onze oplossingen zijn sterk, ons voorstel verrassend...

Soyez Smart dans votre city

iArrow est votre partenaire exclusif pour toutes les solutions de "wayfinding"dans les zones urbaines. Nous pouvons également proposer des solutions pour les halls d’exposition, les campus et les événements temporaires.


Garder la ville habitable pour les habitants, tel est le défi des "villes intelligentes". Une ville intelligente concerne l’information et la communication, basée sur les TIC (technologies de l’information et de la communication) et intégrée dans le contexte de la ville. (extrait de 'Smart Cities' - P. Ballon) 


En Belgique et aux Pays-Bas, nous vous ouvrons la voie pour transformer votre environnement en zone intelligente. Trouver votre chemin n'a jamais été aussi interactif, flexible et simple. Toutes les informations urbaines (informations culturelles, informations touristiques, informations pratiques, ...) sont affichées avec l'indication de la distance et du temps pour s'y rendre. Grâce au lien vers les widgets, nous pouvons également transmettre en temps réel toutes les informations que vous souhaitez afficher: combien de lieux y a-t-il avant cette performance? Combien de vélos sont disponibles aux différents points de la ville? Ensemble avec vous, nous créons la ville dans laquelle vous souhaitez vivre. Et croyez-nous, nos solutions sont solides, notre proposition surprenante ...


Stel je eens voor...

uw informatie die via geolocactie in real time getoond wordt! Iedereen die heel eenvoudig zijn weg kan vinden naar de plaatsen die hij wil bezoeken, op de hoogte is wat er in de stad te beleven valt, nu en binnen een paar dagen. Wegwijzers in interactie met sociale netwerken. De oplossingen voor wayfinding in een stad met aanduiding van locaties, de afstand en de tijd er naar toe. Wordt uw stad een Smart City? Als het van ons afhangt, alvast wel!

Imagine

vos informations qui s'affichent en temps réel via la géolocalisation! Tout le monde peut facilement se rendre dans les lieux qu’il souhaite visiter a conscience de ce qu’il ya à vivre dans la ville, maintenant et dans quelques jours. Des panneaux en interaction avec les réseaux sociaux. Les solutions d'orientation dans une ville avec indication des lieux, de la distance et du temps pour s'y rendre. Votre ville deviendra-t-elle une ville intelligente? Si cela dépend de nous, vous le ferez!

MANY USES OF DYNAMIC DIRECTIONAL LED DISPLAY

À la recherche de solutions toujours plus adaptées à un monde en perpétuel mouvement, Charvet Digital Media innove en permanence avec des solutions technologiques et design. iGirouette® est notamment le fruit de cette ambition : c’est le premier dispositif au monde de signalétique digitale, connecté, en mouvement et en temps réel ! 100% autonome, iGirouette® interagit avec les individus et indique la direction à suivre, le temps de parcours vers un point d’intérêt. Nous sommes fiers, ensemble avec le producteur français, de pouvoir vous présenter cette solution innovante.


Op zoek naar oplossingen die steeds beter aangepast zijn aan een wereld in voortdurende beweging, innoveert Charvet Digital Media voortdurend met technologische en ontwerpoplossingen. iGirouette® is het resultaat van deze ambitie: het is 's werelds eerste apparaat voor digital signage, verbonden, in beweging en in realtime! 100% autonoom, iGirouette® communiceert met individuen en geeft de te volgen richting aan, de reistijd naar een interessant punt. We zijn fier, samen met de producent uit Frankrijk, u deze innoverende oplossing voor te kunnen stellen.

Project op maat, speciaal voor uw stad of event
Projet sur mesure, spécialement pour votre ville ou votre événement
An open System for customized project

Heeft uw stad of event specifieke noden? Wil u die info op ons systeem integreren? Laat ons dat samen uitwerken tot een project op maat, speciaal voor u en uw doelpubliek


Votre ville ou votre événement, ont-ils des besoins spécifiques? Voulez-vous intégrer cette information à notre système? Laissez-nous travailler ensemble dans un projet sur mesure spécialement pour vous et votre public cible


Do you want to develop specific uses, and connect iGirouette® to your information system? We put at your disposal development and programming interface, for auto-monitoring and custom made project.